Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Gästhamnar

Under senare år har beläggningen i många gästhamnar ökat och överbeläggningar sker när det är arrangemang i hamnen eller samhället. Vanor har ändrats och fler dras till hamnar med festivaler.

Trycket på hamnarna har ökat och flera är inte utbyggda i takt med behovet. Dessutom är båtarna större och flera. Därför finns hos många båtägare och räddningstjänster en oro kring trängseln i gästhamnar. Om en brand utbryter på en båt är risken stor att den sprids till andra båtar.

För att komma tillrätta med denna problematik har Räddningsverket tagit fram allmänna råd om om brandsäkerheten i gästhamnar.

Ägaren har ansvaret

Ansvaret för brandskyddet ligger på den som driver eller äger hamnen. Där ska vara bra brandsäkerhet och den ansvarige ska enligt lagen om skydd mot olyckor driva ett systematiskt brandskyddarbete. Detta omfattar rutiner, klar ansvarfördelning, utbildning av personal, lämplig släckutrustning, information till gäster, larmning mm. Allt ska vara dokumenterat. Tillsyn av att brandsäkerheten sker vid behov av räddningstjänsten som kan ställa krav på förbättringar eller ge råd och tips.

Inriktningen med de allmänna råden är att öka brandsäkerheten vid hög beläggning. Där ingår larmning och väckning av dem som finns i båtar samt brandsläckningsutrustning lämpad för att hindra brandspridning mellan båtar. Dessutom kanske annan utrustning behövs för att hindra spridning av brand.

Sidan uppdaterad 2014-05-22 Kommentera sidan