Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Uppdatering: Avstängning på Skönbergagatan

Uppdatering: Avstängning på Skönbergagatan

Publicerad den 09 november 2018

Från och med måndag 8 oktober, klockan 8.00 kommer en sträcka på Skönbergagatan stängas av.

Gatan stängs av på grund av ett VA-ledningsarbete. Avstängningen medför att infarten från Barnhemsgatan mot Skönbergagatan/S:t Ragnhilds kommer stängas av från all trafik.

Uppdatering (9 november 2018)

Arbetet på Skönbergagatan har gått enligt planerna och är nu öppen för trafik igen.

Uppdatering (2 november 2018)

Nu är den nya vattenledningen inkopplad på det befintliga ledningsnätet och det kvarstår endast återfyllnad och återställning. Torsdag nästa vecka, 8 november, planeras det att läggas ett bärlager av asfaltsgrus på platsen. Skönbergagatan kommer därför att vara körbar i slutet av nästa vecka.

Uppdatering kring inkopplingen av nya vattenledningen (30 oktober 2018)

Inkoppling av den nya vattenledningen kommer under morgondagen, onsdag 30 oktober, att ske i två etapper. Den första inkopplingen medför att 12 lägenheter drabbas av vattenavstängning mellan klockan 9.00-16.00. Berörda lägenheter har informerats.

Under kvällen/natten samma dag, mellan klockan 22.00-02.00, kommer etapp 2 att utföras . Närliggande fastigheter har informerats om att en viss typ av buller kan förekomma. Anledningen till att etapp 2 utförs kvälls-/nattetid är för att Söderköpings Brunn och Blå Porten ska kunna ha igång sina verksamheter samtidigt som så få abonnenter som möjligt ska påverkas av vattenavstängningen. När inkopplingarna är färdiga kvarstår arbetet med återfyllnad och iordningställande av gatan. Trafiken beräknar vi släppa på som vanligt i början på nästa vecka, v. 45.

Uppdatering gällande nylagd vattenledning (26 oktober 2018)

Vid VA-ledningsarbetet på Skönbergatan finns där nu en nylagd 70 meter lång spillvattenledning inkopplad och färdig för användning. I samband med ledningsarbetet har vi även lagt med en helt ny vattenledning i samma sträcka. Arbetet kommer att fortlöpa under nästa vecka då det kvarstår arbete med att koppla in den nya vattenledningen samt trycksätta och säkerhetsställa statusen på den nya vattenledningen innan den tas i drift.

Uppdatering gällande arbetets längd (10 oktober 2018)

Nu har vi kunnat göra en bedömning av spillvattenledningens status. Tyvärr  är ledningen  dålig och vi kommer att behöva byta ut hela sträckan. 

Arbetet innebär att vi under cirka 3 veckors tid kommer att behöva hålla vägen avstängd  för att kunna byta spill- och vattenledning. 

Sidan uppdaterad 2018-11-09 14:42 Kommentera sidan