Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte den 15 januari

Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte den 15 januari

Publicerad den 09 januari 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på barn- och utbildningsnämndens informationsmöte den 15 januari.

Kommunhuset, lokal Börrum, den 15 januari, klockan 13-16.

Roland Nilsson, ordförande.
Karolina Andersson, sekreterare.

Ärenden: 

1. Information inför ärenden för beslut på barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 22 januari 2019
a) Val av kontaktpolitiker
b) Uppdragsplan med budget 2019 (inkl. barn- och elevpeng och internkontroll). Gäller endast internkontroll då den delen lyftes ur beslut 2018-12-18.
c) Barnomsorgsavgifter 2019
d) Verksamhetsplan 2019
e) Övriga beslutsärenden som ledamöterna vill diskutera eller
ställa frågor kring

2. Information om barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
och uppdrag
a) Ekonomisk rapport
b) Elevutveckling och lokalbehov
c) Utbildningsprogram för nämndledamöter

3. Information om ärenden på Allmän beredning

4. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att
ställa frågor

 

Sidan uppdaterad 2019-01-10 08:24 Kommentera sidan