Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte 24 september

Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte 24 september

Publicerad den 17 september 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på barn- och utbildningsnämndens informationsmöte, tisdagen den 24 september.

Roland Nilsson, ordförande
Karolina Andersson, sekreterare

Kommunhuset, lokal Börrum 2019-09-24, kl. 13.00–16.00

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 2019

a) Tertialuppföljning 2 2019
b) Taxor och avgifter 2020
c) Sammanställning av uppgifter om förvaltningens visstidsanställda
d) Revidering av delegationsordning
e) Regelverk kring barnomsorg på obekväm tid- BOA i Söderköpings kommun
f) Kontaktpolitiker 2019-2022
g) Handlingsplan för arbetet med dataskyddsförordningen i Söderköpings kommun
h) Ansökan om bidrag 2020, Bris region Öst
i) Uppföljning av gymnasieelever

2. Information om Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
och uppdrag

a) Elevutveckling och lokalbehov
b) Uppdragsplan 2020-2023, infoärende på beslutsmöte 1/10
c) Statistik Draftit
d) Gymnasieantagningen 2019
e) PM förtydligande kring FÖB utifrån Tertialuppföljning 1 2019

3. Information om ärenden på Allmän beredning

4. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att
ställa frågor