Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte den 2 april

Barn- och utbildningsnämndens informationsmöte den 2 april

Publicerad den 26 mars 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på barn- och utbildningsnämndens informationsmöte, tisdagen den 2 april.

Kommunhuset, lokal Börrum, klockan 13-16.

Roland Nilsson, ordförande. 
Karolina Andersson, sekreterare.

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2019.
a) Budget 2020-2023
b) Årsberättelse angående tillsynsverksamhet inom enskilda förskolor och fritidshem 2018
c) Patientsäkerhetsberättelse
d) Syv-plan
e) Placeringsriktlinjer förskoleklass och grundskola

2. Information om barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och uppdrag.
a) Budgetuppföljning
b) Personalstatistik
c) Elevutveckling och lokalbehov

3. Information om ärenden på Allmän beredning.

4. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor.

Sidan uppdaterad 2019-03-26 15:03 Kommentera sidan