Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Detaljplan för Söderköping 3:27, södra Kullborg

Detaljplan för Söderköping 3:27, södra Kullborg

Publicerad den 20 december 2017

Detaljplanen skapar möjlighet att komplettera den befintliga bebyggelsestrukturen inom södra Kullborg med 10 nya tomter för småhusbebyggelse inom del av Söderköping 3:27. Därutöver prövas möjligheten att ändra markanvändningen i gällande detaljplan inom Söderköping 3:33 från park till bostadsändamål i syfte att bekräfta nuvarande markanvändning inom fastigheten.

- Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Börje Natanaelsson (M) säger att det känns skönt att Söderköpings kommun återigen kan erbjuda villatomter i tätorten.

Sidan uppdaterad 2017-12-20 16:46 Kommentera sidan