Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering

Publicerad den 03 januari 2019

Enligt miljöbalken ska det finnas föreskrifter för avfallshantering i alla kommuner. Föreskrifter reglerar hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen, samt vilka regler som gäller för invånarna i ärenden gällande avfallshantering. De främsta syftena med justeringen av föreskrifterna är:

• att fastighetsägare ska kunna få dispens för slamtömning där miljökontoret är beslutande instans
• att tjänsteman på serviceförvaltningen på delegation kan godkänna uppehåll i sophämtningen
• att vi gjort arbetet tillsammans med Valdemarsvik så texterna är någorlunda lika mellan kommunerna
• anpassade för matavfallsinsamling och det nya insamlingssystem flerfack
• att vi rättat mindre fel i texterna.

Vid synpunkter på föreskrifterna, kontakta Inger Lord, inger.lord@soderkoping.se, senast 1 februari 2019.

Dokumentet finns tillgängligt att läsa här nedanför.

Sidan uppdaterad 2019-01-03 16:29 Kommentera sidan