Nyheter

Hem / Nyheter / Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan och förpliktar Söderköpings kommun att till staten utge vite

Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan och förpliktar Söderköpings kommun att till staten utge vite

Publicerad den 18 december 2020

Arbetsmiljöverket beslutade i augusti 2019 att vid vite om 50 000 kr per arbetsställe förelägga Söderköpings kommun att senast den 31 oktober 2019 ha genomfört vissa åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön inom socialförvaltningen. Söderköpings kommun kommer ansöka om prövning i Kammarrätten.

Arbetsmiljöverket har ansökt hos förvaltningsrätten om utdömande av vite om 1 050 000 kr gentemot kommunen. Skälen för ansökan beskrivs i domen. Kommunen yrkade i första hand att ansökan skulle avslås och i andra hand att vitet skulle sättas ned till 50 000 kr eller skäligt belopp samt anför bl.a. följande som beskrivs i domen.

– Utfallet på domen är förvånande, vi hade förväntat oss en jämkning av vitet som vi bedömer oskäligt och oriktigt säger Linda Uller, socialchef i Söderköpings kommun.

Söderköpings har initierat kontakt med Sveriges kommun och regioner för fortsatt stöd och den fortsatta hanteringen.