Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Godkänt planprogram för stadens norra entré

Godkänt planprogram för stadens norra entré

Publicerad den 04 januari 2019

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för stadens norra entré den 19 december 2018. Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp kring den norra infartsmiljön och ange riktlinjer för platsens utveckling efter att E22 fått en ny sträckning. Visionen är att det norra infartsområdet ska utvecklas till en välkomnande, attraktiv och stadsmässig entré till staden. Förslag på olika funktioner som området kan innehålla är bostäder, verksamheter, nya mötesplatser och rekreationsstråk som knyter ihop målpunkter i staden.

Planprogrammet som nu godkänts är inte ett juridiskt bindande dokument, men kommer att vara vägledande för den efterföljande detaljplaneringen av området. De godkända handlingarna finns att ta del av här!

De synpunkter som kommit in, och som delvis ligger till grund för fortsatt arbete, finns sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen.

Sidan uppdaterad 2019-01-04 09:12 Kommentera sidan