Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Kommunen rekommenderar gummigranulat när befintliga konstgräsplan ska bytas ut

Kommunen rekommenderar gummigranulat när befintlig konstgräsplan ska bytas

Publicerad den 20 april 2018

I Kommunfullmäktige har frågan om konstgräs och dess inverkan på miljön nyligen diskuterats. En stor fråga är hur vi kan minska spridningen av mikroplast ut i naturen.

Inför den andra etappen för Vikingavallens upprustning, som innefattar byte av befintligt konstgräs och underliggande sviktpad, har Serviceförvaltningen tittat närmare på de olika konstgräs- och fyllnadsmaterial som marknaden har att erbjuda. Målet med upprustningen av idrottsanläggningen är att göra den så klimatsmart som möjligt utifrån de förutsättningar som ges.

Material som varit föreslagna för ny konstgräsplan är främst gummigranulat eller kork. Båda materialen har för- och nackdelar.

Marie Landh, Verksamhetsansvarig för Idrott & Fritid i Söderköpings kommun, berättar varför gummigranulat är att föredra framför kork;

- Beslutet om nytt konstgräs ingår i etapp 2 i omvandlingen av Vikingavallens idrottsplats och arbetet beräknas starta i juni/juli. Den nuvarande konstgräsplanen från 2008 är uttjänt och har genom året lappats och lagats många gånger. Det är alltså nödvändigt att göra en ny plan.

- För oss har det varit viktigt att det framgår i beslutsunderlaget (tjänsteutlåtandet) vad vi tar hänsyn till avseende underarbete, ifyllnadsmaterial, underhåll, hälsa och miljöfaktorer. Här följer vi de rekommendationer som finns från Svenska fotbollsförbundet och Naturvårdsverket i arbete med en ny konstgräsplan.

- Enligt Svenska fotbollsförbundet har det gjorts ett stort antal studier men ingen forskning har visat att gummigranulat på konstgräsplaner medför någon hälsofara. Även i den undersökning som genomförts av ECHA (European Chemicals Agency) bedöms riskerna för spelare, barn och de som arbetar med skötsel som mycket små.

- Det pratas mycket om mikroplaster i våra vattendrag och hav och vi vill ha en miljösmart anläggning som klarar kraven på området. Där har vi som planägare ett stort ansvar att förebygga svinnet av mikroplaster, vilket vi gör i etapp 2 genom att bland annat ta fram skötselplaner, granulatfällor och informationsmaterial för att minska miljöpåverkan från anläggningen.

- Precis som gummigranulat har även korken, som är ett organiskt material, sina för- och nackdelar för naturen. Kork importeras från hela världen, även från fattiga länder, där informationen om hanteringen är begränsad. Med EU-producerat gummi efter 2010 följer vi rådande standarder på området.

- Det som talar mot korken är framför allt att den fryser vinterhalvåret och blir hård och hal och den går heller inte att salta för att motverka detta, vilket det gör med gummigranulat. Vi har behov av en konstgräsplan som kan nyttjas året om.

I Servicenämnden på tisdag den 24 april beslutas vilket material som kommunen väljer.

Sidan uppdaterad 2018-04-23 13:36 Kommentera sidan