Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Krisberedskapsveckan ska öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Krisberedskapsveckan ska öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Publicerad den 28 maj 2018

Den 28 maj - 3 juni är det Krisberedskapsveckan 2018. Veckan är en nationell kampanj för att få hushållen att reflektera över beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut på grund av exempelvis extremt väder eller it-attacker. Söderköpings kommun deltar i kampanjen.

Under Krisberedskapsveckan skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), på uppdrag av regeringen, ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer" till 4,8 miljoner hushåll. Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt.

– Vi har alla ett ansvar; myndigheter, organisationer, företag och individer, för vår beredskap. Samhällets motståndskraft påverkas av hur medvetna människor är om hur samhället kan påverkas av olika händelser och hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar. Det är viktigt att alla har tillgång till konkret och användbar information. Jag hoppas att broschyren också kommer att väcka intresset för vår beredskap och att den skapar diskussion om allas vårt ansvar för vår gemensamma säkerhet, säger Dan Eliasson, generaldirektör vid MSB.

Lokala aktiviteter

Drygt 200 kommuner har anmält sitt deltagande i Krisberedskapsveckan och kommer att genomföra aktiviteter på temat säkerhet och beredskap runt om i landet. Många gör det i samarbete med olika lokala frivilligorganisationer.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse.

Söderköpings kommun har ett evenemangstält uppställt på Willys (Fixområdet) onsdag, torsdag och fredag kl. 13-18. Där kan du träffa medarbetare från kommunen och diskutera samhällsskydd. Vi kommer också utlysa en tävling där man kan vinna en krislåda.

Tillsammans med länets andra kommuner kommer det även att visas en reklamfilm om krisberedskap på SF Bio och TV4 lokal-tv under Krisberedskapsveckan.

På webbplatsen dinsakerhet.se finns mer information till allmänheten om kris och krig. Allmänheten kan även ställa frågor till MSB:s kontaktcentrum, 0771-25 22 00 eller kontaktcentrum@msb.se

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Sidan uppdaterad 2018-06-07 15:18 Kommentera sidan