Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Miljöbilen kommer 14 juli

Miljöbilen kommer 14 juli

Publicerad den 06 juli 2018

Lördag 14 juli kommer miljöbilen och hämtar ditt farliga avfall här:

 • Bottna, Bottna Handel, kl. 11.30-12
 • Ekenäs, Tomt 36, Röda magasinet, kl. 14.30-15
 • Finnkroken, Containerplatsen, kl. 15.30-16

 • Gårdeby, Skolan, kl. 9.45-10.15
 • Hösterum, Hösterumskorset, kl. 12.30-13
 • Mogata, Kyrkplanen, kl. 12.30-13

 • Norra Finnö, Hamnen, Tyrislöt kl. 8.30-9
 • Norra Finnö, Vrångö, Containerplatsen, kl. 9.30-10
 • Norra Finnö, Lagnö, St Anna Handel, kl. 10.30-11

 • Ramsdal, Tomtkontoret, kl. 13.30-14
 • Snöveltorp/Luddingsbo, Norrköpings fettåtervinning, kl. 11.30-12
 • Söderköping Återvinningsstation, Telegatan 3, kl. 13.30-14

 • Västra Husby, Bygdegården, kl. 10.30-11
 • Östra Ryd, Gamla affären, kl. 9-9.30

Exempel på farligt avfall från hushåll

• Färg- och limrester
• Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
• Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
• Syror och alkalier, batterisyra och kaustiksoda, ammoniak
• Fotokemikalier
• Bekämpningsmedel
• Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
• Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar och andra instrument
• Lysrör

Viktigt att tänka på:

• Avfallet får lämnas avgiftsfritt. Insamlingen med miljöbilen är endast till för insamling av hushållsavfall.
• Farligt avfall ska inte slängas bland hushållssoporna eller spolas ned i avloppet,
då detta utgör en stor risk för skada på människors hälsa eller miljön.
• Observera att avfallet ska lämnas personligen. Du får inte ställa avfallet vid
uppsamlingsplatsen. Detta är för att underlätta sorteringen av avfallet.
• Vi tar inte emot 100-litersfat eller större fat.

Hjälmsborgs återvinningscentral

Du kan alltid lämna ditt farliga avfall på Hjälmsborgs återvinningscentral.
Öppettiderna är: måndag-onsdag samt fredag kl. 7-16, torsdag kl. 10-18 samt helgfria lördagar på jämna veckor, kl. 9-15.

 

 

Sidan uppdaterad 2018-07-06 09:00 Kommentera sidan