Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Ny vägsträckning av E22 – för beslut i Nationell plan

Ny vägsträckning av E22 – för beslut i Nationell plan

Publicerad den 31 augusti 2017

Den planerade nya vägsträckningen av E22 finns med i den nationella plan för transportinfrastruktur för åren 2018-2029 som Trafikverket nu lagt fram förslag till. Detta stärker chanserna att vägprojektet blir av och byggstart är planerad under planperioden. Den nya vägsträckningen är av stor betydelse för Söderköpings framtida utveckling och beskedet att projektet finns med i planen är mycket viktigt och positivt för kommunen.

- Det är verkligen ett positivt besked för oss. Kommunen har under en lång tid arbetat för en ny sträckning av E22, som kommer innebära stora utvecklingsmöjligheter för Söderköping. Att projektet nu finns med i planeringen på nationell nivå visar att vägprojektet är prioriterat, säger Kommunstyrelsens ordförande Anders Bevemyr.

Beskedet ger nu kommunen tillsammans med andra aktörer bättre möjligheter och förutsättningar i det fortsatta arbetet med planläggning, stadens utformning i framtiden och andra byggprojekt kopplade till vägen.

Nästa steg i den nationella planeringen är att Trafikverkets förslag till nationell plan lämnas ut på remiss och granskas. Parallellt med detta arbete ska Region Östergötland ta fram och redovisa ett förslag till nya trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma planperiod. Den nya nationella planen och de slutgiltiga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Sidan uppdaterad 2017-09-07 08:30 Kommentera sidan