Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 15 januari

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 15 januari

Publicerad den 09 januari 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 15 januari.

Kommunhuset, lokal Aulan, den 15 januari, klockan 13.

Martin Sjölander, ordförande.
Lisa Lennermark, sekreterare.

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 22 januari 2019
a) Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport
b) Intern kontrollplan 2018
c) Intern kontrollplan 2019 – antagande
d) Öppna nämndmöten 2019
e) Förhandsbesked
f) Förhandsbesked
g) Förhandsbesked
h) Protokoll från SBNU

2. Information om samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde/uppdrag

Miljökontorets information om nya tobakslagen

a) Avfall
b) IEE (incitament för energieffektivisering)
c) Vårdlokaler
d) Fastighetsägarnas egenkontroll
e) Gammastrålning
f) Kalla ätfärdiga livsmedel
g) Avloppsinventering 2018

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden från allmän beredning

Föredragningslistan och handlingar inför samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 22 januari 2019 finns publicerad i Ciceron Assistent för ledamöterna i nämnden. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen. OBS! Majoriteten har gruppmöte efter infomötet i Aulan.

Sidan uppdaterad 2019-01-09 17:00 Kommentera sidan