Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte 10 december

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte 10 december

Publicerad den 03 december 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte, tisdagen 10 december fram till punkt 4.

Kommunhuset, lokal Aulan, klockan 13.

Martin Sjölander, ordförande. 
Martina Gunnmo, sekreterare.

Ärenden:

1. Information om Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde/uppdrag

a. Parkeringsövervakning – besök av parkeringsövervakare
b. Redovisning av trafik- och säkerhetsdagen
c. Redovisning av avloppsinventeringen 2019
d. Miljökontoret projekt:
- Vårdlokaler
- Lagring och spridning av gödsel på hästgårdar
- Tillsyn av växtodlingsgårdar

2. Information Ledamot i en nämnd

3. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 17 december 2019

a. Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 2019
b. Intern kontrollplan 2019
c. Uppdragsplan 2020-2023
d. Sammanträdesplan 2020
e. Verksamhetsplan samhällsbyggnadsförvaltningen och miljökontoret 2020
f. Delegationsordning justeringar
g. Planuppdrag Tyrislöt 1:29
h. Protokoll från SBNU

4. Slutet möte

a) Ansökan om förhandsbesked
b) Ansökan om förhandsbesked
c) Ansökan om förhandsbesked

5. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

6. Information om ärenden från allmän beredning