Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte 13 augusti

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte 13 augusti

Publicerad den 07 augusti 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte, tisdag 13 augusti 2019.

Kommunhuset, lokal Aulan, klockan 13.

Ordförande: Martin Sjölander
Sekreterare: Lisa Lennermark

Mötet är öppet för allmänheten fram till punkt 5.

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 20 augusti 2019
a) Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 2019
b) Internkontroll 2019
c) Uppföljning av externt upphandlad verksamhet
d) Uppföljning handlingsplan trafik 2017-2020 – rätt fart i staden
e) Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen
f) Detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv Vimman) - samråd och granskning
g) Information från SBN informationsmöte 2019
h) Protokoll från SBNU

Paus

2. Information om Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde/uppdrag
a) Bygglovsprocessen
b) Beslut om C-verksamhet, Markmästarna på fastigheten Viby 2:9
c) Miljökontoret projekt:
Drivmedel och fordonstvätt
Uppföljning av egenkontroll hos C-lantbruk
Lagring av brandfarliga vätskor

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden från allmän beredning

5. Slutet möte
a) Ansökan om förhandsbesked
b) Ansökan om förhandsbesked
c) Ansökan om förhandsbesked

Föredragningslistan och handlingar inför Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 20 augusti 2019 finns publicerad i Ciceron Assistent för ledamöterna i nämnden. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen. OBS! Majoriteten har gruppmöte efter infomötet i Aulan.