Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 11 december

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 11 december

Publicerad den 04 december 2018

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 11 december.

Kommunhuset, lokal Aulan, den 11 december, klockan 13.00.

Börje Natanaelsson, ordförande.
Martina Gunnmo, sekreterare.

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 13 november 2018
a) Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport
b) Intern kontrollplan 2018
c) Uppdragsplan och rambuget SBN 2019-2022
d) Verksamhetsplan samhällsbyggnadsförvaltningen och
miljökontoret 2019
e) Uppföljning enligt rutin för upphandlad verksamhet gällande
P-övervakning
f) Uppföljning enligt rutin för upphandlad verksamhet gällande
skolskjuts
g) Dokumenthanteringsplan tillägg kart/mät och
systembeskrivningar
h) VA-plan för Söderköping
i) Planbesked Snöveltorp 3:1
j) Planuppdrag Stengården 5:1 (Mogata skola)
k) Planbesked Enen 1 m.fl.
l) Förhandsbesked
m) Förhandsbesked
n) Förhandsbesked
o) Protokoll från SBNU

2. Information om samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde/uppdrag
a) Trafikinformation gällande skolskjuts och rätt fart i staden

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden från allmän beredning

Föredragningslistan och handlingar inför samhällsbyggnadsnämnden
sammanträde den 18 december 2018 finns publicerad i Ciceron Assistent för
ledamöterna i nämnden. För de ledamöter som vill går det att beställa
pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren.
Hämtas i receptionen. OBS! Majoriteten har gruppmöte efter infomötet i Aulan.

Sidan uppdaterad 2018-12-04 17:01 Kommentera sidan