Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 2 april

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 2 april

Publicerad den 27 mars 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte, tisdagen den 2 april.

Kommunhuset, lokal Aulan, klockan 13.

Martin Sjölander, ordförande. 
Lisa Lennermark, sekreterare.

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 9 april 2019.
a) Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport
b) Intern kontrollplan 2018
c) Budget 2020
d) Detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk)
– Antagande
e) Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 (Ny F-6 skola,
Alboga) – Samråd
f) Sveriges Ekokommuner – val av politiska representanter
g) Protokoll från SBNU

2. Information om samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och uppdrag.

RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland)

Redovisning av projekt:
- Inventering av verksamheter enligt MIFO-metodiken
- Förebyggande av risker med ofullständigt upphettade malda
köttprodukter

Miljöbalken, introduktion

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor.

4. Information om ärenden från allmän beredning.

Föredragningslistan och handlingar inför samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 9 april 2019 finns publicerad i Ciceron Assistent för ledamöterna i nämnden. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen. OBS! Majoriteten har gruppmöte efter infomötet i Aulan