Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Servicenämndens informationsmöte den 11 december

Servicenämndens informationsmöte den 11 december

Publicerad den 05 december 2018

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på servicenämndens informationsmöte den 11 december.

Stinsen, den 11 december, klockan 13.00-16.30.

Martin Sjölander, ordförande.
Inger Lord, sekreterare.

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på servicenämndens sammanträde 18 december
a) Biblioteksplan 2019-2021
b) Föreningsstöd, fastställande av belopp 2019
c) VA-plan för Söderköpings kommun
d) Uppdragsplan

2. Information om servicenämndens ansvarsområde och uppdrag
a) Information om sommarlovsföretagare Ung Drive
b) Språkpraktikprojekt
c) Å-murarna

3. Allmän information och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden på allmän beredning

Sidan uppdaterad 2018-12-05 08:55 Kommentera sidan