Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Servicenämndens informationsmöte den 15 januari

Servicenämndens informationsmöte den 15 januari

Publicerad den 09 januari 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på servicenämndens informationsmöte den 15 januari.

Stinsen, den 15 januari, klockan 13-16.30.

Inga-Lill Östlund, ordförande.
Inger Lord, sekreterare.

Ärenden:

 1. Information inför ärenden för beslut på servicenämndens sammanträde 22 januari
  a) Framtida kulturscen i Söderköping
  b) Referensgrupp för översyn av regler och reglemente för stöd till föreningar och arrangemang
  c) Tillgänglighetsplan för Söderköpings stadsbibliotek 2019-2021
  d) Barn- och ungdomskulturplan 2019-2022
  e) Öppna informationsmöten servicenämnden 2019

 2. Information om servicenämndens ansvarsområde och uppdrag
  a) Presentation av ledamöter och närvarande tjänstemän
  b) Information om serviceförvaltningens verksamheter
  c) Kultur och fritid

 3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

 4. Information om ärenden på allmän beredning
Sidan uppdaterad 2019-01-09 15:57 Kommentera sidan