Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Socialnämndens informationsmöte 10 december

Socialnämndens informationsmöte 10 december

Publicerad den 02 december 2019

Socialnämndens informationsmöte

Boel Holgersson, ordf.

Ragnhild Forsström, sekreterare

Socialnämnden hälsar allmänheten välkommen att närvara på informationsmötet tisdag den 10 december kl 13.00-16.30. Kommunhuset, lokal Skällvik.

Ärenden:

Information inför ärenden för beslut på socialnämndens sammanträde
a) Ekonomisk rapport
b) Analys av kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd
c) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt SoL för äldre och personer med funktionsnedsättning
d) Förfrågningsunderlag LOV, nu revidering
e) Förlikningsavtal med Attendo LSS AB
f) Upphandling gruppbostäder LSS
g) Ledningssystem i Socialförvaltningen
h) Brottsofferjouren BOJ
i) Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner
j) Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland mellan Region Östergötland
k) Överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år
l) Samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande preventiva insatser riktade till barn och unga
m) Gruppmotion om arbetstid från socialdemokraterna och vänsterpartiet
n) Verksamhetsuppföljningsplan 2020
o) Verksamhetsuppföljning på Aspgården
p) Verksamhetsuppföljning på Lötgatans gruppbostad
q) Öppna informationssammanträden
Socialchefen informerar

1. Information om socialnämndens ansvarsområden och uppdrag
- a, b, c, och d

2. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

3. Information om ärenden på allmän beredning

4. Besökande;
- Patrick Carlén, ekonom ca kl 13.05
- Ola Hansson, enhetschef ca kl 13.30
- Elisabeth Andersson, sakkunnig ca kl 13.45
-Anna Doll, enhetschef ca kl 13.45

5. Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag

Föredragningslistan och handlingar inför socialnämndens sammanträde tisdagen den 17 december finns inom kort publicerad i Ciceron Assistent. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen.

Alliansgruppen träffas i anslutning till mötets avslut i samma lokal.