Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Socialnämndens informationsmöte 13 augusti

Socialnämndens informationsmöte 13 augusti

Publicerad den 07 augusti 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på socialnämndens informationsmöte, tisdag 13 augusti 2019.

Kommunhuset, lokal Skällvik, klockan 13-16.30

Ordförande: Boel Holgersson
Sekreterare: Ragnhild Forsström

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på socialnämndens sammanträde
a) Översyn arbetssätt hemrehabilitering
b) Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner, externa utförare
- Inspirera hemtjänst AB
- Alminia AB hemtjänst
- Ansvar och omsorg
- Lötgatan
- Trännögatan
- Sofies Gård, korttidsvistelse och korttidstillsyn

c) Ekonomisk uppföljning
d) Riktlinjer ekonomiskt bistånd
e) Rapportering av ej verkställda beslut

2. Information om Socialnämndens ansvarsområden och uppdrag
- Hemrehabilitering
- Trygghetslarm
- Öppna jämförelser
- Trännögatan, lägesrapport
- SVO och LGVO (Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland) och Ledningsgrupp vård och omsorg)
- Aktuell information

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden på allmän beredning

5. Besökande;
- Ida Högberg, verksamhetschef Hälso och Sjukvård, cirka klockan 13.05
- Elisabeth Andersson, sakkunnig, cirka klockan 13.05
- Patrick Carlén, ekonom, cirka klockan 14
- Sofia Dässman, socialsekreterare, cirka klockan 15

6. Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag

Föredragningslistan och handlingar inför socialnämndens sammanträde tisdagen den 20 augusti finns inom kort publicerad i Ciceron Assistent. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen.