Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Socialnämndens informationsmöte 28 maj

Socialnämndens informationsmöte 28 maj

Publicerad den 21 maj 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på socialnämndens informationsmöte, tisdagen 28 maj.

Kommunhuset, lokal Skällvik, klockan 13-16-30.

Boel Holgersson, ordförande. 
Ragnhild Forsström, sekreterare.

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på socialnämndens sammanträde
a) Ekonomisk uppföljning
b) Tertial 1 för socialnämnden
c) Behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen
d) Verksamhetsuppföljning, Vänsögårdens gruppboende
e) Verksamhetsuppföljning, Skogshems gruppboende
f) Uppföljningsrapport Alminia
g) Uppföljningsrapport Inspirera
h) Verksamhetsuppföljning, Sofies Gård
i) Verksamhetsuppföljning, Trännögatans gruppbostad
j) Uppföljningsplan för kommunala och privata utförare år 2019-2021
k) Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
l) Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga
m) Lokalbrister vid Älgstigens gruppbostad
n) Serviceboende på Prästgårdsvägen Östra Ryd

2. Information om socialnämndens ansvarsområden och uppdrag:
- Hemrehabilitering
- Bemanningsplanering
- Trännögatan, aktuell information

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor.

4. Information om ärenden på allmän beredning.

5. Besökande:
- Sakarias Mård vd/koncernchef och Viktoria Winge, verksamhetschef, A&O Ansvar och Omsorg AB cirka klockan 13.05
- Ida Högberg, Verksamhetschef Hälso och Sjukvård, cirka klockan 13.30
- Elisabeth Andersson sakkunnig, cirka klockan 13.30
- Karin Johansson, sakkunnig cirka klockan 14
- Patrick Carlén, ekonom cirka klockan 15
-Claudio Carrizo, enhetschef, cirka klockan 15.30

6. Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag.

Föredragningslistan och handlingar inför socialnämndens sammanträde tisdagen 4 juni finns inom kort publicerad i Ciceron Assistent. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen.