Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Socialnämndens informationsmöte den 11 december

Socialnämndens informationsmöte den 11 december

Publicerad den 04 december 2018

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på socialnämndens informationsmöte den 11 december.

Kommunhuset, lokal Skällvik, den 11 december, klockan 13.00-16.30.

Tuula Ravander, ordförande.
Ragnhild Forsström, sekreterare.

Ärenden:
1. Information inför ärenden för beslut på socialnämndens sammanträde
a) Ekonomisk rapport med prognos och nyckeltal
b) Uppdragsplan med budget för socialnämnden
c) Föreskrifter om avfallshantering
d) Angående gruppbostaden Trännögatan
e) Angående gruppbostaden Lötgatan
f) Ersättningsnivåer till Lovutförare
g) Ej verkställda beslut

2. Information om socialnämndens ansvarsområden och uppdrag
Förändringsarbetet med bland annat:
- Planeringsenheten
- Personalstatistik
- Kö till boende
- Återrapporter från projekt

3. Allmän information och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor
Ledamöter återrapporterar från SKL: Gymnasielagen och sedan.

4. Information om ärenden på allmän beredning

5. Besökande:
Linda Uller, socialchef
Boel Holgersson (C) - vald som ny ordförande
Patric Carlén, ekonom, cirka klockan 13.05
Rebecca Kreichberg, enhetschef, cirka klockan 14.00
Karin Johansson och Elisabeth Andersson, sakkunniga, cirka klockan 15.00

6. Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag

Föredragningslistan och handlingar inför socialnämndens sammanträde tisdagen den 18 december finns inom kort publicerad i Ciceron Assistent. 

För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen.

Sidan uppdaterad 2018-12-05 08:50 Kommentera sidan