Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Socialnämndens informationsmöte den 15 januari

Socialnämndens informationsmöte den 15 januari

Publicerad den 10 januari 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på socialnämndens informationsmöte den 15 januari.

Kommunhuset, lokal Skällvik, den 15 januari, klockan 13-16.30.

Boel Holgersson, ordförande.
Ragnhild Forsström, sekreterare.

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på socialnämndens sammanträde
a) Val av representant till sakområdessamråd
b) Fortsatt hantering avseende boende och uppehälle för ensamkommande 18-åringar
c) Internkontrollplan för 2019
d) Revidering delegationsförteckning

2. Information om Socialnämndens ansvarsområden och uppdrag

Socialchefen informerar:
- Utbildningspaket
- Delrapport Trännögatan
- Löpande rapporter

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden på allmän beredning

5. Besökande: Anna Doll, enhetschef, cirka klockan 13.10

6. Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag

Föredragningslistan och handlingar inför socialnämndens sammanträde tisdagen den 22 januari finns inom kort publicerad i Ciceron Assistent.

För de ledamöter som vill, går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen.

Sidan uppdaterad 2019-01-10 08:44 Kommentera sidan