Du som studerar på gymnasiet, universitet, högskola eller yrkeshögskola, läser handel eller ekonomi och är folkbokförd i Karlstads kommun eller Söderköpings kommun kan söka stipendiet Frida och A.O. Ringqvists fond.


År 2021 finns 1 335 725 kronor att fördela på antalet behöriga sökande. Ansökningsperioden är 13 september - 17 oktober.

Du får besked om du blir beviljad stipendiet i slutet av december 2021. 

Du söker stipendiet genom en e-tjänst som du hittar via den här länken.