Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Vägplanen för väg 210, Evertsholm-Söderköping, är ute för granskning

Vägplanen för väg 210, Evertsholm-Söderköping, är ute för granskning

Publicerad den 27 mars 2018

Väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping behöver förbättras. Trafikverket planerar nu åtgärder som ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Lämna synpunkter på projektet
Lämna dina synpunkter på vägplanen under perioden 24 mars-22 april, 2018. Trafikverket ser fram emot att läsa dina synpunkter. Trafikverket registrerar inga anonyma samrådsyttranden. Klicka här för att komma till formuläret!

Vägplanen innefattar åtgärder för att befinlig väg ska anpassas till en högre hastighet på 80 km/timmen samt en separerad gång- och cykelväg. I Söderköping ska vägen anslutas till nya E22. Efter granskningsperioden kommer vi att sammanställa och bemöta inkomna synpunkter i vägplanen, för att sedan sommaren 2018 skicka vägplanen för fastställelse.

Väg 210 är en landsväg med mötande trafik som går från trafikplats Norsholm vid E4, genom Västra husby och Söderköping, vidare till skärgården och avslutas i höjd med Tyrislöt. Under 2012-2013 byggdes en ny sträckning av vägen från Perstorp, västerut fram till Evertsholm.

Sidan uppdaterad 2018-03-27 13:43 Kommentera sidan