Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Nyströmska skolan / Bibliotek / Informationssökning / Samhälle

Samhälle

Dagbok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och rapporter.

Ekonomifakta Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet och tillväxten. Fri resurs

EU Europa, EU:s officiella webbportal

EU-handboken Journalistförbundets EU-handbok

EU ordbok. Ca 250 "EU-begrepp"

EU publikationer

EUR-lex. Portalen till EU-rätt

EU-upplysningen Sveriges Riksdags sida om EU

Faktiskt.se är ett samarbete mellan några av Sveriges ledande mediehus som samlar faktakollade påståenden inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige.

FN FN:s hemsida

Forskningen.se Innehåller vetenskapliga artiklar, uppsatser och avhandlingar, ofta i fulltext. 

Gapminder Statistik och fakta om tillståndet i världen. Fri resurs

Grundkurs i kvionnors rättigheter. Det här är ett skol­material för gymnasie­skolan om kvinnors rättig­heter.

Inter-Parliamentary Union Länkar till och information om världens alla parlament.

Kvinnohistoriska portaler KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är nationellt bibliotek för genusforskning. KvinnSam producerar flera databaser som samlas i denna portal och är fritt åtkomliga för alla.

Ploteus EU-portal med länkar till utbildningar i olika länder.

Politiken.se Den oberoende samhällstidningen på internet. 

SCB ger oss fri tillgång till statistik och information om den. Från ingången Statistik efter ämne når du all officiell statistik oavsett om det är SCB som tar fram den eller någon annan statistikansvarig myndighet. Fri resurs

SFS lagar Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988. Fri resurs

UCDP Conflict encyclopedia Databas från Uppsala universitet om väpnade konflikter världen över. Fri resurs.

Ui Här hittar du Utrikespolitiska institutets länksamling, informativa och spännande länkar om internationella frågor. Fri resurs

Sidan uppdaterad 2019-08-26 Kommentera sidan