Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Nyströmska skolan / Vux utb / Vuxenutbildning / SFI

SFI

Svenska för invandrare SFI

På Svenska för invandrare (SFI) kan nyanlända invandrare lära sig grunderna i det svenska språket och skaffa information om det svenska samhället. 
Du har rätt att delta i SFI på Nyströmska skolan om du ... 

  • kommer från ett annat land och behöver lära dig svenska
  • är över 19 år 
  • har uppehållstillstånd i Sverige
  • är folkbokförd i kommunen 

Kurstiden är mycket varierande. Den kan vara från några månader till flera år beroende på vilka grundkunskaper du har. SFI tar in nya studerande varefter behov uppstår och de studerande slutar när de uppnått en godkänd SFI-nivå. Studierna bedrivs på heltid och kräver närvaro i skolan med schema på 15 timmar i veckan.

Ta gärna kontakt med läraren Carolina Hellman om du behöver mer information om utbildningen och vår studie- och yrkesvägledare  som dessutom kan hjälpa dig med studiestöd.

Löpande intag i mån av plats i våra grupper.

Sidan uppdaterad 2019-09-11 Kommentera sidan