Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / 100% för hemtjänstens hygienrutiner

100% för hemtjänstens hygienrutiner

Publicerad den 27 maj 2020

Söderköpings kommuns mätningar visar att hemtjänsten följer hygienrutiner för basala hygienrutiner och klädregler till hundra procent.

Söderköpings kommun deltar frivilligt i nationella mätningar som görs via ett nätbaserat mätverktyg som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram. Verktyget har funnits sedan 2010 och Söderköping har deltagit sedan två år.

- I den nationella mätning som gjordes i mars fick vi mycket låga resultat, berättar Åsa Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköpings kommun. – Utifrån det resultatet, i kombination med att vi drabbades av covid-19 i Sverige, bestämde vi oss för att genomföra fler lokala mätningar. Vi har nu vänt siffrorna rejält och i förra veckans mätning fick vår hemtjänstpersonal full pott på alla områden! Jag är väldigt stolt över det viktiga arbete som vi alla gör genom bra hygien, och som hjälper oss jättemycket att minska smittspridning, avslutar Åsa.

SKR:s mätverktyg är utformat för att kunna följa upp hur de basala hygienrutinerna och klädreglerna följs. Man kontrollerar till exempel att man spritar händerna före och efter användande av handskar, att man har rätt kläder, har långt hår uppsatt och tar av klockor och ringar. Personal får i uppdrag att registrera observationer utifrån fastställda parametrar i verktyget. Varje mätning består av minst tio observationer, med undantag från små enheter som ska registrera minst fem observationer. Alla verksamheter ska göra minst en mätning per månad, men några genomför mätningar per vecka. Med hjälp av verktyget kan cheferna på detta sätt få återkoppling och kan agera därefter.

En av kommunens hygienansvariga inom hemtjänsten, Ann-Christine Larsson, berättar att de nu kommer att kämpa för att få fortsatt höga resultat i mätningarna. - Alla vi på hemtjänsten vill så klart göra allt vi kan för att ingen ska bli smittad. Och våra chefer har dessutom lovat oss tårta på fredag, och det är klart att vi gärna vill få det fler gånger, säger hon med glimten i ögat. Ann-Christine avslutar med att poängtera att det är viktigt att de fortsätter att påminna varandra och att de fortsätter att skicka in underlag till mätningarna för att behålla höga resultat och därigenom minska smittspridning.

Kontaktperson

Åsa Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
0121-183 69