Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Press / Pressmeddelanden / En digital framtid för Broby förskola

En digital framtid för Broby förskola

Publicerad den 12 juli 2019

Den 1 juli 2019 trädde en reviderad läroplan i kraft för förskolan, och i den har digitaliseringen en betydande roll. Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg, och det är viktigt att förskolan använder dem på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande inför framtiden.

Förskolan har i uppdrag att ge varje barn möjlighet att utveckla förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen. Barnen ska få känna tillit till sin nyfikenhet och kreativitet och därefter ha möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att dels få använda sig av ny digital teknik.

Broby förskola arbetar aktivt med digitalisering och har ett medvetet tänk kring vilka material och lärmiljöer de erbjuder barnen. De digitala verktygen kompletterar utbildningen och tillför en dimension till barnens lärande. Redan nu kan vi till exempel, med hjälp av projektorn, ta fram en djungelmiljö åt barnen eller åka till rymden utan problem.

- Att arbeta på det här sättet gör det enklare för barnen att sätta sig in i olika sammanhang och det bidrar enormt till barnens språkutveckling, säger Hanna Melin, förskollärare på Broby förskola.

Digitala verktyg bidrar till nyfikenhet

På Broby förskola arbetar vi med ett nytt material som heter ”Makey Makey”. Det är ett digitalt verktyg som består av kablar med krokodilklämmor som kopplas ihop med ledande material, till exempel frukt eller deg. Dessa material bildar tangenter istället för det vanliga tangentbordet. Ett kretskort kopplas sedan till datorn och kablarna fästs i kretskortet. Genom den här kopplingen kan vi välja vilken kabel och vilket ledande material som styr vilken tangent. När vi sedan rör frukten sluts en krets och ett ljud eller kommando utförs på datorn.

- Vi har använt oss av bananer på Broby förskola och därför kallar vi den givetvis för vårt bananpiano. Den här typen av arbete har väckt barnens nyfikenhet och lust till att utforska teknik, programmering och skapande på ett helt nytt sätt, säger Hanna.

Förskolan låter barnen få möjlighet att möta den digitala världen för att som äldre kunna ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till modern teknik. På så sätt kan de lära sig att se möjligheter, förstå risker samt kunna värdera information på rätt sätt.

Kontaktperson

Hanna Melin, förskollärare på Broby förskola
0761-86 89 79

 

Sidan uppdaterad 2019-07-12 07:18 Kommentera sidan