Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Flytt av elever på Brobyskolan

Flytt av elever på Brobyskolan

Publicerad den 09 juni 2020

Vi har sedan tidigare berättat att Broby förskolas lokaler behöver genomgå en omfattande renovering och verksamheten på förskolan måste flyttas till någon annan lokal. Nu har det även tagits beslut om att flytta skolans elever. Beslutet beror på att Brobyskolan bland annat har sitt kök och matsal för eleverna i förskolans lokaler, och att övriga delar av skolan är väldigt slitna.

Fastighetskontoret i Söderköpings kommun har fått i uppdrag att utreda tänkbara markalternativ för att flytta Brobyskolans verksamheter inklusive Broby 2, som idag finns på Ramunderskolan.

Flytten kommer genomföras till terminsstart 2020 och görs för att skapa en bättre pedagogisk och arbetsmiljömässig miljö i väntan på en permanent lösning med en ny skola. Personalen på Broby 1 och Broby 2 har uppgett att sammantaget är deras arbetsmiljö och psykosociala situationen mycket ansträngd. För att kunna använda förskolans lokaler igen krävs omfattande åtgärder som inte hinner bli klara under skolans sommarlov.

Broby förskolas verksamhet flyttar till Arken

Barnen på Broby förskola kommer att få nya lokaler, EFS Arken som tidigare använts som förskola och visat sig mycket lämpade för förskoleverksamhet. På måndag vecka 26 börjar barnen tillfälligt på Solängen, centralt i Söderköping på Margaretagatan. Barnen är sedan välkomna till sina nya lokaler i Arken på tisdag vecka 32.

Andra alternativ har setts över, men har av lokalmässiga eller platsbristmässiga skäl inte kunnat genomföras.

Rekommendationer Broby skola

Fastighetskontoret i Söderköpings kommun rekommenderar att Broby 1 och Broby 2 tillsammans omlokaliseras till Bergaområdet. Kostnaderna för avtal samt anläggning blir omkring 5,6 miljoner billigare om verksamheten flyttar till Bergaområdet jämfört med andra alternativ som varit aktuella. Fastighetskontoret rekommenderar också att man vid ett beslut om omlokalisering, även fattar beslut om investering i en permanent skollösning med tillhörande aktiviteter. Kostnaden för omlokaliseringen av Broby 1 och 2 samt driftsättning av Bergaskolan motsvarar befintlig kostnad i nuvarande lokaler och uppgår till cirka 8 miljoner kronor för en period om 30 månader.  

Utifrån det behov som finns, och kommer finnas, till hösten med antal elever, behovsanalys från personal och ekonomiska uppskattningar, så har det tagit fram olika förslag. Då Bergaskolan har flera lokaler, som efter upprusning, kan användas så behöver vi inte hyra lika många paviljonger som vid de andra alternativen.

– Hur skolgården på Bergaskolan kommer att utformas, beror på paviljongens placering, berättar Kenneth Edström, lokalsamordnare på Söderköpings kommun. Tankar kring utformning innefattar bland annat en oas på skolgården, återinstallera basketkorgar och avskärmningar, framförallt staket. Det finns idag en inbjudande miljö kring Brunnsparken och skolan har närhet till många andra utemiljöer, avslutar Kenneth.

Konsekvens av uteblivna åtgärder

Att fortsätta att ha verksamhet i Brobyskolans nuvarande lokaler bedöms kunna få mycket negativa konsekvenser för den pedagogiska verksamheten, personalens arbetsmiljö, en ökad försämring av den psykosociala situationen och en minskad attraktionskraft för Söderköpings skola. Fastighetskontoret noterar även en oro för hur vi ska kunna tillgodose behovet av elevplatser de närmaste åren.

Fakta:
Broby 1 har i dag 149 elever, där även Broby förskola finns samt matsal, syslöjd och rektorskontor.

Broby 2 har 85 elever.

Totalt har Broby 234 elever varav 166 fritaelever. Till höstterminen kommer ytterligare 22 elever.