Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Söderköpings kommun inför besparingsåtgärd

Söderköpings kommun inför besparingsåtgärd

Publicerad den 08 oktober 2019

Söderköpings kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Delårsbokslut visar ett underskott för 2019. För att bromsa kostnadsutvecklingen väntas kommunstyrelsen den 15 oktober fatta beslut om åtgärder som inköpsstopp och återhållsamhet vid anställning.

Förra årets underskott tillsammans med årets prognos på -8,8 miljoner kronor ger ett totalt underskott på 26 miljoner kronor. Det är viktigt att snabbt komma tillrätta med underskottet. Som en första åtgärd föreslås kommunstyrelsen ta beslut om återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och konsulttjänster.

Anställningsstopp införs införs med möjlighet att i särskilda fall bevilja undantag. Undantag ska kunna medges där det till exempel finns risk för att medborgare kan komma att fara illa om det inte finns personal i verksamheten.

Investeringsstopp införs med innebörden att alla investeringar som kan skjutas på framtiden stoppas. Undantag från investeringsstoppet beslutas av kommunstyrelsen.

Inköpsstopp införs av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten.

Konsultstopp införs. Undantag från konsultstoppet kan medges i särskilda fall.

Kontaktperson:
Börje Natanaelsson, kommunstyrelsens ordförande
0121-187 76