Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Aktuella stadsutvecklingsprojekt / Villor och radhus i Södra Kullborg

Villor och radhus i Södra Kullborg

Här möjliggörs för friliggande villor samt radhus. Byggherrar är Hjältevadshus och Ädelhus. Småhustomter kommer att erbjudas till tomtkön.

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektering av gata och VA är under förberedelse. Byggnation av bostäder förväntas kunna påbörjas hösten 2019.

Sidan uppdaterad 2018-11-13 Kommentera sidan