Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Grönt & Lek / Remiss Naturvårdsprogram

Remiss naturvårdsprogram Söderköpings kommun 2021

Det finns nu möjlighet att tycka till om Söderköpings kommuns naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet beskriver vilka naturtyper som finns och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på de rika naturvärden som finns i kommunen. Naturvårdsprogrammet är också ett sätt att öka kunskapen om vår rika natur.

Söderköpings gällande naturvårdsprogram antogs 2009. År 2017 påbörjades ett arbete att med stöd av LONA-medel (lokala naturvårdssatsningar) inventera fler områden i syfte att uppdatera naturvårdsprogrammet. Arbetet med inventeringar och revidering av naturvårdsprogrammet har sedan pågått till 2021.

Remissversion

Naturvårdsprogrammet för Söderköpings kommun består av tre delar; en programdel, en bakgrundsdel och en objektskatalog. Du hittar dokumenten att ladda ner nedan. 

Yttranden ska skickas till samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se alternativt skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Storängsallén 20, 61480 Söderköping.

Ange ärendenummer SBF 2021-1155