Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Lokala regler

Lokala regler

Söderköpings innerstad har ett stort inslag av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Tillsammans med gatunätet och andra allmänna platser bildar detta en miljö som ur bland annat historisk synpunkt är väl värd att bevara för eftervärlden. Miljöerna på landsbygden och byggnadstraditionerna i dessa områden är också värda att bevara. Vi på Söderköpings kommun vill därför ställa större krav på bebyggelserna i dessa områden. För att lyckas med detta har vi tagit fram vissa regelverk och anvisningar.