Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för Rönnen 1

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den vidbyggda
delen av ett flerbostadshus inom fastigheten Rönnen 1, ändra högsta byggnadshöjd från 4,5 meter till 7,5 meter samt medge inredande av vindsutrymme för den berörda lokalen. 

Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-04

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan