Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

DETALJPLAN FÖR DEL AV GRÄNSÖ 1:35 M.FL.

Planens syfte är att skapa tio byggrätter för enbostadshus på Norra Finnö i Sankt Anna, samt att bevara nuvarande användning av brukad mark. Detaljplanen för Gränsö vann laga kraft den 18 februari 2013.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan