Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Hjorten 3

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten till en utökning av bebyggelsen på del av Hjorten 3. Vidare är syftet att justera planen efter nuvarande verksamhet.

Förslaget vann laga kraft 2018-01-24.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan