Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Områdesbestämmelser för Skällviks prästgård 3:1 m.fl.

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Skällviks kyrkomiljö är ett riksintresse för kulturmiljövård. I områdesbestämmelserna föreslås en utökad bygg-, mark- och rivningslovsplikt. Nya byggnader och förändringar av befintliga byggnader ska ske i enlighet med riktlinjerna i områdesbestämmelserna.

Laga kraft

Kommunfullmäktige antog områdesbestämmelserna den 18 juni 2014. Beslutet vann laga kraft den 24 juli 2014.

Sidan uppdaterad 2014-10-01 Kommentera sidan