Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av villaområdet Skogshem med ett 15-tal nya tomter för småhusbebyggelse inom del av Skönberga - Husby 11:83 samt del av Högby 1:108.

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 3 oktober 2017. Detaljplanen vann lagakraft den 2 maj 2018. 

Sidan uppdaterad 2019-10-09 Kommentera sidan