Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Skönberga prästgård

Detaljplan för del av Skönberga 2:1

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Planförslaget syftar till att möjliggöra en ny fastighetsbildning. I samband med försäljning av Skönberga prästgård 2:1 har Söderköping S:t Anna Församling inkommit med förfrågan om planbesked. I planbeskedet föreslås delar av fastigheten Skönberga Prästgård 2:1 regleras till fastigheten Skönberga kyrka 1:6. De områden som berörs i förfrågan är ytor för parkering och gata samt en äldre stallbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 2017-08-29 § 85 och detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan