Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Skönberga 2:1 (Skönberga Prästgård)

Planförslaget syftar till att möjliggöra en ny fastighetsbildning. I samband med försäljning av Skönberga prästgård 2:1 har Söderköping S:t Anna Församling inkommit med förfrågan om planbesked. I planbeskedet föreslås delar av fastigheten Skönberga Prästgård 2:1 regleras till fastigheten Skönberga kyrka 1:6. De områden som berörs i förfrågan är ytor för parkering och gata samt en äldre stallbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 2017-08-29 § 85 och detaljplanen har vunnit laga kraft.