Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Söderköping 3:60 och 3:63 (Södra Eriksvik)

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av bebyggelsen inom södra Eriksvik med cirka 20 lägenheter i flerbostadshus samt en tomt för småhusbebyggelse inom del av Söderköping 3:60 och 3:63. Föreslagen byggnation är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Att ta i anspråk del av Söderköping 3:60 och 3:63 för byggnation anses därmed förenligt med hushållning av mark och de intentioner som anges i översiktsplanen. 

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 19 december 2017. Detaljplanen vann lagakraft den 12 juni 2018.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan