Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

DETALJPLAN FÖR DEL AV SÖDERKÖPING 3:40 - VIKINGAVALLEN

Detaljplanen syftar till en möjlighet att uppföra flerbostadshus i två till sex våningar. Lägre byggnader i två våningar föreslås inom västra delen av området. Hus placeras utefter Margaretagatan. De centralt belägna husen mittför Nybrogatan föreslås vara högre, upp till sex våningar, och tar upp lite av den höjd det nyligen uppförda s.k. Svanenhuset i fyra våningar har. I bottenvåningen på dessa hus föreslås även användningssättet handel och kontor.

Detaljplanen för Vikingavallen vann laga kraft den 24 juli 2013.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan