Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaneprocessen / Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

Kontakter

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller ändras.

Kommunen ska genom ett planbesked ge svar på om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Planbeskedet ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om beskedet är negativt så ska kommunen motivera varför.

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser inleda detaljplanarbete. Processen med att ta fram en detaljplan kan komma att medföra förändringar för projektet. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen.

Planbeskedet är inte bindande och kan inte överklagas. När kommunen har fått in en komplett ansökan undersöks områdets förutsättningar och om det finns några hinder för att planlägga eller ändra gällande plan i området. När undersökningen är färdig behandlas den politiskt. Det politiska beslutet meddelas därefter till den som begärt planbesked.

Det utgår alltid en avgift för planbesked, oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgiften täcker kostnaderna för den arbetsinsats som tjänstemannen gör under planutredningen.

Sidan uppdaterad 2019-05-02 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad