Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaner i väntan på laga kraft / Söderköping 3:31, Tyketorp

Detaljplan för del av Söderköping 3:31, Tyketorp

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Ellen Jacobsson
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  ellen.jacobsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 71

  Detaljplanering för E22

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bebyggelse för bostads- och vårdändamål inom del av fastigheten. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan.
Idag finns ett stort behov av LSS-bostäder i kommunen då personer som omfattas av "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) står i kö för att få en bostad. Planförslaget innebär att pågående markanvändning allmän plats, park, ändras till bostads- och vårdändamål. Förslaget möjliggör en utbyggnad av 5-6 lägenheter i gruppbostad.

Förslaget var ute på samråd mellan den 8-24 januari 2018. Granskning av planförslaget pågick mellan 21 februari - 7 mars 2018. Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 juni 2018 antagit detaljplanen. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Sidan uppdaterad 2018-06-28 Kommentera sidan