Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Planförslaget innebär att sju flerbostadshus kan byggas mellan Eriksvik och Storån. Totalt blir det cirka 90 lägenheter. Planförslaget möjliggör också en avstyckning av Brunnskyrkan för att förbättra för den pågående verksamheten.

Detaljplan för Söderköping 3:45 m.fl. kommer att ersätta den gällande planen för utbyggnad i Brunnsparken. Det nya förslaget möjliggör förbättringar av Brunnsparkens östra del och åpromenaden på Storåns södra strand. 

Detaljplanen innehåller bestämmelser för att säkra de allmänna intressena i området. Åpromenaden och Brunnsparken kommer att fortsätta vara parkmiljöer. Bebyggelsen som föreslås placeras för att bevara riktlinjer och på ett lagom avstånd från Åpromenaden. Brunnskyrkans kulturvärden skyddas genom förbud mot rivning och förvanskning.

Detaljplanen behandlades för antagande av Kommunfullmäktige på deras sammanträde den 7 februari 2018. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

 

Sidan uppdaterad 2019-03-25 Kommentera sidan