Samhälle och Trafik

Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk)

Serviceförvaltningen har behov av att bygga om sina anläggningar på Norra Finnö. Servicenämnden beslutade 2018-04-24 om att slå ihop reningsverken i Tyrislöt, Sanden och Gäddvik till ett och samma projekt. För att genomföra projektet krävs en ny detaljplan. Serviceförvaltningen ansökte därför om planbesked på fastigheten Tyrislöt 1:29 och planbeskedet beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt reningsverk på Tyrislöt 1:29 som kan ersätta reningsverken i Sanden, Gäddvik och Tyrislöts hamn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Serviceförvaltningen tagit fram ett planförslag för en del av fastigheten Tyrislöt 1:29. Planförslaget är nu under politisk beredning inför antagande. Hur synpunkter som inkommit under granskningen hanterats finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 26 juni 2019. Detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut.

Behovet av ett nytt reningsverk kvarstår och Söderköpings kommun analyserar domen för att avgöra hur man ska gå vidare för att kunna bygga ett reningsverk på Norra Finnö.

Frågor och svar nytt reningsverk Norra Finnö

Fråga: Tomten är ganska stor, varför?

Svar: Hela tomtområdet är 5000 m2. Ytkraven för verksamheten är större än för befintliga reningsverk eftersom nytt reningsverk är anpassat efter skillnaden i belastning sommar- respektive vintertid.

Tillräckliga ytor för vändning av slamhämtningsfordon med släp krävs också.
En del av byggrätten kommer reserveras för eventuellt behov av förrådsbyggnader kopplade till driften av de kommunala anläggningar som finns i området.

Fråga: Hur stor är byggnaden?

Svar: VA-kontoret projekterar för en byggnad på 700 kvadratmeter. Maximal byggrätt är 1200 kvadratmeter för att ta höjd för eventuella utbyggnadsbehov.

För att skapa förutsättningar för att bygga ett avloppsreningsverk som kan anpassa reningsprocessen efter belastning och säsong krävs en byggnad som kan inrymma det som kallas "parallella linor", vilket innebär att delar av verket kan kopplas på vid högre belastning och kopplas bort vid lägre belastning.

Fråga: Vilka bestämmelser gäller för byggnaden?

Svar: Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. En angränsande detaljplan finns där bebyggelsens utformning reglerats i syfte att ta tillvara på skärgårdsmiljön.

Planbestämmelser för den angränsande detaljplanen är följande:

- Byggnadernas fasader ska vara av stående träpanel som avfärgas med falu rödfärg

- Takmaterialet ska vara rött lertegel

- Bostadshusens vindskivor, knutar och fönster ska vara i täckande färg

För att anpassa bebyggelsen efter den lokala byggnadstraditionen regleras fasadmaterialet på liknande sätt som i angränsande detaljplan. Eftersom bebyggelsen i storlek liknar ekonomibyggnader till jordbruket kan det vara lämpligt att anknyta till samma stil.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.