Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97 (Kanalhamnen, Smultronstället)

Planförslaget omfattar fastigheterna Söderköping 2:40 (Kanalhamnen) och Söderköping 2:97 (Smultronstället). Planområdet ligger i Söderköpings stad. Planförslaget syftar till att inom Söderköping 2:40 pröva möjligheten att utöka gällande markanvändning från bostads- och vandrarhemsändamål till att även omfatta detaljhandel och centrumändamål.

Inom Söderköping 2:97 föreslås den gällande markanvändningen utökas från handelsändamål till att även omfatta centrumändamål, utöka byggrätten genom att upphäva del av prickmark (mark som inte får bebyggas) samt ändra högsta nockhöjd till 7,5 meter. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte 2019-10-01 § 75 beslutat att samråd och granskning ska hållas om detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97. Samråd av planförslaget pågick 2020-05-25 – 2020-06-22.